ziyaretci sayacı


Aktif :
Bugün :
Toplam :
Anasayfa
İrfan Meclisinden Damlalar - Hayırlı Amellerin Düşmanı Haset

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e onun ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.

Ey Rabbim! Göğsümü ferah eyle, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz de sözümü anlasınlar. Ben işimi Allaha bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür.

Ya Rabbi! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senin bize öğrettiğinin dışında bizim ilmimiz yoktur. Şüphesiz Sen, her şeyi en iyi bilen, her işi hikmetli olansın.

Ya Rabbi! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senin bize gerçeği anlattığının dışında bizim anlama imkânımız yoktur. Şüphesiz Sen, çok cömertsin ve çok ikram sahibisin.

Pek aziz ve muhterem kardeşlerim,

Bir sohbet meclisinde yine sizlerle beraberiz, elhamdülillah.

Bu akşam yine âlemlere rahmet Efendimiz s.a.v. e misafir olacağız, bakalım fahri kâinat Efendimiz s.a.v. bize bu akşam neler ikram edecek. Rabbim bizleri gerçek mana istifade edenlerden eylesin. Âmin

İmamı Taberaninin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor;

“İnsanlar, bir birlerine haset duygusu içinde olmadıkça, hayır üzerdirler.”1

Aziz kardeşlerim,

Konumuza başlamadan Önce haset nedir onun bir tanımını yapalım;

Haset; kelime anlamı olarak  “kıskaçlık, çekememezlik, manalarına gelmektedir.

Bir kimsenin, sahip olduğu mevki, şan, şöhret, sıhhat gibi manevi mal, mülk gibi maddi nimetleri çekememek.  Bunlardan rahatsız olmak ve o kişinin elinden bütün bunların gitmesini arzu etmek, manalarına gelir.

Nimet verilmiş olan kimseden o nimetin zevalini istemek, yani nimetin yok olarak o kimsenin mahrum kalmasını temenni etmektir. Bazı âlimler “ kişinin bu nimete, kendisinin sahip olmasını temenni etmesidir”  diye tarif etmişlerdir. Gerçek o ki haset her iki anlamada gelir.

Kıskanmak, çekememek, başkasında olan sağlık, zenginlik ve benzeri nimetlerden dolayı rahatsız olarak o kişiden o nimetlerin elinden gitmesini kaybolmasını istemek.

Kalpte bulunan ve insanı kötülüklere sürükleyen en önemli gayri ahlaki özelliklerden hastalıklardan birisidir.

Haset asıl olan mana, bir nimetin, bir faziletin, bir kemalin, sahibinden yok olmasını arzu etmek, kendisine geçmesini, gerek istesin  gerek istemesin  başkasında  bulunmasını mutlaka çekememektir.  Öyle ki; onun ki onda dursun da sana verelim deseler memnun olmaz, keşke onun ki mutlaka gitsin de kendisine hiçbir şey verilmese bile hoşlanır.

Kıskaçlığın sebepleri; çekememezlik, dünya hırsı ile haksız istekler, aşırı dünya sevdasıdır.

Aziz kardeşlerim,

Haset, kıskançlıkla ilgili kısa bir bilgiden sonra, konumuza hepimizin günlük evrat ve ezkârlarımızda okuduğumuz Felak suresinde rabbimiz şöyle buyuruyor;

“ De ki: ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden”. 2

Hadisi şeriflerinde ise Allah’ın Resulü (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular.

“Hasetten kaçının. Zira o, ateşin odunu yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir.”3

Yine Efendimiz (s.a.v.) buyurdular;

Haset çekememezlik hayırları yer, bitirir, tıpkı ateşin odunu yiyip tükettiği gibi. Sadaka hataları söndürür, tıpkı suyun ateşi söndürdüğü gibi, namaz müminin nurudur. Oruç ateşe karşı perdedir.

Her hata ve günahın esası olan şu üç şeyden korunun:

Kibirden sakının;  zira şeytanı Âdem’e (a.s.) secde etmemeye sevk eden kibirdi.

İhtirastan sakının; zira Âdem’i cennette ağaçtan yemeye sevk eden hırs.

Hasetten de sakının; zira Âdem’in iki oğlundan birini, öbürünü katletmeye haset sevk etmişti.4

 

Bir başka hadisi şerifte ise Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular;

“Şu iki kişi dışında hiç kimseye gıpta etmek caiz değildir;

Biri Allah’ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimse.

Bir diğeri de Allah’ın kendisine verdiği malı hak yolda sarf eden kimse.” 5

Bir diğer hadisi şerifte ise Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular;

“Size geçmiş toplumların hastalığı sirayet etti; bu haset ve buğzdur. Bu kazıyıcıdır. Bilesiniz ki, kazıyıcı derken saçı kazır demiyorum. O, dini kazıyıcıdır. Nefsimi kudreti elinde tutan zatı zül celale yenin ederim, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi de sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bir birinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız.” 6

Kardeşlerim,

Haset, kalbi hastalıkların, yani manevi hastalıkların en büyüğüdür. Kalbimizi kemiren ve sürekli iyi hallerimizi gölgeleyen, hayırlı amellerimizi yakıp kule döndüren, zamanla bütün gönül âlemimizi işgal ederek, kişiliği bozulmuş, karakteri tarumar olmuş bir insan çıkar karşımıza, onun için ehli irfan olarak bu konuda çok daha dikkatli olmalıyız, asla haset etmemeliyiz, hiç kimseye kıskaçlık beslememeliyiz, şeytanda bulunan bu hastalığa yakalanmamak için kuran ve sünnet zırhı ile kendimizi korumalıyız.

Hasetten korunmanın yolu takvaya sarılmak,  hiç kimseyi malından mülkünden ilminden irfanın manevi halinden makamından mevkiinden dolayı asla kıskanmamalı, rabbimizin kendisine taksim ettiği bütün nimetler için rıza göstermeli, onda var bende niye yok bende yoksa onda da yok olsun dememelidir.

Aziz kardeşlerim,

Yukarıda arz ettiğim ayeti celilden ve hadisi şeriflerden gereken dersi çıkaralım, bizim gece gündüz çalışıp çabalayıp elde ettiğimiz amellerimizin yok olmasına asla fırsat vermeyelim, nasıl ki bir kimsenin altınını servetini parasını sokakta saçması, delilik akılsızlık sayılırsa, hayırlı amellerini haset kıskançlık ateşi ile yakan kimsede aynıdır. Onun için bu hastalığa asla bulaşmayalım ve bu hastalığa bulaşmış kuranın ifadesiyle onların şerrinden allah cc sığınalım.

Rabbimiz cümlemizi hasetten ve hasede götüren bütün davranışlardan ve dahi hasetçinin şerrinden korusun, Âmin.

 

Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, burada sohbetime son verirken hepinizi Allah’a emanet ediyorum, Selam ve dua ile.

Elhamdülillahı Rabbil âlemin.

Seyyid Muhammed Karamani k.s.

 

Dipnotlar

  1. Taberani
  2. Felak suresi. 1-5
  3. Ebu Davud
  4. İbni Asakir
  5. Buhari, Müslim
  6. Tirmizi

İrfan Meclisinden Damlalar2020

Seyyid Muhammed Karamani ks Kimdir?
Hava Durumu
Ziyaretçilerimizden Gelen Mesajlar
tarih
Hakkımızda

Hakkımızda
Misyon
Vizyon
İletişim

Telefon : 05444703734

Adres : Kirişci Mah. İbrahim Baran Cd. Erdural İş Merkezi Kat:3 No:10 Merkez KARAMAN
© Copyright 2012 Her Hakkı Saklıdır
Proteks Bilisim Teknolojileri
Aktif :
Bugün :
Toplam :