ziyaretci sayacı


Aktif :
Bugün :
Toplam :
Dokuzuncu Mektup

Abdulkadir Geylani (K.S.) Hazretlerinden Mektuplar – Dokuzuncu Mektup

Ey aziz,

Şehvete çağıranlara yüz çevir. Boş işer peşinde koşma.

Hevaya tabi olma, bu seni Allah’ın yolundan saptırır.”  (Sad,26)

Sakın kalbi katılarla sohbet etme, çünkü ayet onlar hakkında şöyle buyurdu:

“Allah’ın zikrinden kalbi katılara yazıklar olsun.”  (Zümer,22)

“Allah ‘tan reddine imkan olmayacak bir gün gelmeden evvel, Rabbinizin davetini kabul edin.”

(Şura,47) Manasındaki ayet sana bir çağrıdır. Onun çağrısını kalp kulağınla duy:

“Müminlerin kalplerinin, Allah’ın zikri ile ve haktan inen şeyle huşu ve yumuşama zamanı gelmedi mi?” (Hadid, 16)

“İnsan başıboş bırakılacağını mı zanneder?” (Kıyamet,36)

Bu ayet bir uyardır.

“Sizi dünya hayatı ve şeytanın iğvası aldatmasın.” (Lokman,33)

Bu ayete bak ve gaflet uykusundan uyan.

Ancak sorarsan öğrenirsin. Susarak bilgisizliğin geçmez. Öyleyse sor. Sana lüzumlu şeyi sor.

Mertebelerden sor.

Birtakım adamlar vardır ki onları ticaret ve alışveriş Allah’ın zikrinden alıkoymaz.” (Nur,37)

Bu açıklanan safları anla.

Sen manevi alemin yolcususun. O alemde buraları aklına getirme.  Orası amacına ulaşma kabesidir. Yönünü o yana çevir. Orayı bul ve ilerle. Yürümeye ara verme.

Ona tam bir teveccühle yönel.” (Müddesir,8)

Bu güzel manayı düşün. her şeyden ayrıl, soyul.

De ki: o kitabı Allah indirdi. Ve sonra onları kendi sapıklıklarında oynamak üzere bırak.” (Enam, 91)

Bu ilahi manayı işit. İşlerini Allah’a ısmarla.

Ben işimi Allah’a bırakıyorum.” (Mümin, 44)

Bu yola yalnız çıkma. Sonra yolda kalır, şaşırırsın. Herkesin kapısı ayrıdır. Âmâ birlikte yolculuk gereklidir. Arkadaşlarla, Sıddıklarla olmalı.

Ey müminler,  Allah, tan korkun ve Sıddıklarla (doğrularla) beraber olun.” (Tevbe,119)

Bu emri. yolcu yolunda gerek. Dünyadan geç. Çünkü Allah Teâlâ buyurdu;

Biz yerde olan şeyleri ona ziynet kıldık.”  (Kehf,7)

Yeryüzünde ziynet olan şey, sana ziynet olmaz. Onu elde edemezsin. Hesabı kalır.

Ayette geçer;

Bilin ki mallarınız, evlatlarınız sizin için birer imtihandır.” (Enfal,28)

Sakın bu imtihanı kaybetme. Özünü selamete çıkar.

Bol bol dua et, yalvar. Acizliğini bil.

Sıkıntıya düşen kimse dua ettiği zaman, onun duasını kabul edip fenalığı gideren, sizi yeryüzünde halim kılan kimdir?” (Neml,62)

Sen acizsin, hakim olan O’ dur. Sana düşen yalvarmaktır. Yardımını gönderecek olan O, dur.

Şu dua ile yoluna devam et:

Bizi doru yola ilet.” (Fatiha,5)

Bu vazifelerini yaparsan, yardım gelir.

Biliniz ki Allah’ın dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.” (Yunus,62)

İlahi manayı oku.

“Rahim olan rabbinden bir selama nail olurlar.” (Yasin,58)

Bu müjdeyi al. Sonra yardım eli gelir.

“Allah, tan bir yardım ve yakın bir fethe nail eder.”(Saff,13) cümlesinde ki manayı işit. Sakın orada kalma. Çünkü yolculuğun devam ediyor.

“Nimetleri bol cennettedirler.”(Vakıa,12)

Rabbin seni buraya çağırıyor. Davete icabet etmen gerek.

“Allah tarafından nimet ve bolluk ile geri döndüler.”(Al-i İmran, 174)

Sende onlardan biri ol. Olmak istersen denilenleri yap.

Kulun işi kulluktur. Kerim olan Allah, kulunu bırakmaz. Kulunu erdirir. Onu vuslata ulaştırır. Çalışan herkesi erdirir. Şekilden münezzehtir. Kokuyla bulunur. Durmadan çalış. Vuslat şarabının kadehleri ortada dönmeye başlar.

“Bütün bunlar, size amellerinizin mükâfatıdır. Çalışmanız kabul olmuştur.”(İnsan,22)

“ Ve Allah, Musa’ya hitap ile konuştu.”(Nisa 164)

Ayet-i kerime bu hikâyeyi anlatır.

“Rabbi dağa tecelli edince, onu paramparça ediverdi.” (Araf,143)

Bu mana anlatılmakla bitmez.

“Musa, yıldırım çarpmış gibi yere düştü” (Araf,143)

Bu manevi sekir (kendinde olmama) halini basiret gözüyle seyredersin.

Orası vuslat âlemidir. Bu hikâyeyi basiret gözüyle görebilirsin. Aczini itiraf edersin.

“Nice gözler vardır ki, Rablerine bakarlar.”  (Kıyame,22-23)

Burada bakıcı acizdir. Ya bakılan? İşte onu gayet anlatıyor.

“O’nu gözler idrak edemez. O ise gözleri idrak eder.”(Enam,103)

Mevla Teâlâ hepimizin aczini idrak ettirsin. Kendisine teslim olanlardan etsin. Amin!..

Dipnotlar

1.     Mektubatı Geylani / Seyyid Abdulkadir Geylani (k.s.)

MEKTUBAT-I GEYLANİ   /  9 MEKTUP / SEYYİD ABDULKADİR GEYLANİ K.S. - Hazırlayan: İrfan Meclisi

Seyyid Muhammed Karamani ks Kimdir?
Hava Durumu
Ziyaretçilerimizden Gelen Mesajlar
Kayıtlı Video Bulunmamaktadır.
tarih
Hakkımızda

Hakkımızda
Misyon
Vizyon
İletişim

Telefon : 05446885258

Adres : İmaret Mah. 154. Sokak 7/1 Merkez KARAMAN
© Copyright 2012 Her Hakkı Saklıdır
Proteks Bilisim Teknolojileri
Aktif :
Bugün :
Toplam :