ziyaretci sayacı


Aktif :
Bugün :
Toplam :
Altıncı Mektup

Abdulkadir Geylani (K.S.) Hazretlerinden Mektuplar - Altıncı Mektup

Ey aziz!

Bir ayeti kerimede buyrulur ki;

“Allah dilediğini kendisi için seçer.” 1

Bu Allah’ın cc. cezbesidir; yani kendine çekmesidir. Bu Allah’tan gelen en büyük yardımdır. Hazırlıklı ol. Bir gün seni de çekebilir. Kendini ikmal et. Eğer hazırlıklı olmazsan, yıllar geçer, bir daha bu fırsatı yakalayamazsın. Hemen peşin bir yardım bekleme. Yardım ancak hak kazananındır. Kalbine söz geçiremezsen, yardıma hak kazanamazsın. Cezbe gelince seni kendine çektirir, ona yakınlaşırsın. Nefsin dik kafalığı biter. Saltanatı gider. Kalp buna boyun eğer.

“Allah uğrunda hakkıyla cihat edin.” 2

Bu emir sana yol göstersin.

Azgın nefsini dizginle. Boş istekleri takva zindanına tık. Kapısını zincirle. Emniyet duygusundan kurtul. Bu duygu insanı firavunlaştırır. Onun ilacı da vardır.

“Ey iman edenler! Allaha ve peygamberine itaat edin.”  3

Böylece kötü duygular gider. Yerini edep alır. Sadece zindana koymak bir işe yaramaz. Ona edepler ide öğretmek gerekir. Bir elden giderse yerine daha iyisi gelir.

“Fenalık işleyen onunla cezalanır.” 4

İrade kulağına bu cümleyi oku.

Cezbe insanı kaplarsa, bütün adetler ortadan kalkar. Karıştırıcı haller gider. Çünkü ülkeye padişah gelmiştir. Eskiler gitmiş, yeniler gelmiştir. Hangi padişah eskiyi kaldırmaz ki?  Adetler alçaltıcı olursa onları götürür. Yenilerini getirir.

“Hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman, onu perişan ederler. Ve halkının şereflilerini hor ve hakir kılarlar.”  5

Her şey saflık içindir. Mesela, kalbin saflığını kazanmak için. Bunun tek yolu İslam’dır. Kim ki kalbine İslam dan başka bir yol ararsa yanılır.

“İslam’dan başka dine tabi olanın, dini kabul olunmaz.” 6

Kalp, bütün hastalıklardan temizlenecek. Ruhlar âlemin de kokulanacak. Oraya girdi mi tamam.

“Allah, onların kalplerine imanı yazmıştır.” 7

İşte bu ilahi bir hitaptır. İnsanı pak kokularla kokulandırır. Ve kalp kandilleri nurlarını yakar.

“Allah, nurunu tamamlayacaktır.” 8

Ayeti kerimesi gergince kalp kandilleri, Allah nurunu yakar. Aydınlık nereyi gösterir?  Müşahede âlemini;

“Arz (yer) başka bir arza (yere dönüşür) .”  9

Artık şevk dağları kalmaz.

“Saçılmış zerreler” 10

Görünüşte hiçbir şey yok.  Her şey hiçliği aramakta ,O halde bu dağlar tepeler nedir?

Şu cevap gelir:

“ Sen dağları görür, onları sabit sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi geçerler.” 11

Her geçici şey, yok olucudur. Bu gün değilse yarın. Aşk İsrafil’i sura üfler.

“ Ve sura üfürüldüğü zaman..” 12

O surda hiçbir ses çıkmaz.

“Sura üfürüldüğü zaman, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere, göklerde ve yerde ne varsa düşüp ölmüştür.” 13

Bundan sonra tam hayata kavuşacaklar kurtulur.

“O en büyük korku bunları mahzun etmez.” 14

Artık onlar için korku yoktur. Allah Teâlâ onları yüceltir.

“Bu büyük bir feyz ve kurtuluştur.” 15

Müjdeyi alırlar. Nimet kapıları açılır.

“Allah’ın selamı üzerinize olsun. Tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin .” 16

Bu nimetten sonra şu duayı yaparlar.

“Bize olan vaadini yerine getiren ve bize Cennet’ten istediğimiz mekân da oturmak için orasını ihsan eden Allah’a Hamd olsun. Salih amel işleyenlerin mükâfatı ne güzel.” 17

Dipnotlar

1.    Şura, 13

2.    Hac,78

3.    Nisa, 59

4.    Nisa,123

5.    Neml,34

6.    Ali İmran, 85

7.    Mücadele,22

8.    Saff,8

9.    İbrahim,48

10.Furkan, 23

11.Neml,88

12.Keyf ,99

13.Zümer, 68

14.Enbiya, 103

15.Hadid ,12

16.Zümer ,73)

17.Zümer,7

MEKTUBAT-I GEYLANİ   /  6 MEKTUP / SEYYİD ABDULKADİR GEYLANİ K.S. - Hazırlayan: İrfan Meclisi

Seyyid Muhammed Karamani ks Kimdir?
Hava Durumu
Ziyaretçilerimizden Gelen Mesajlar
Kayıtlı Video Bulunmamaktadır.
tarih
Hakkımızda

Hakkımızda
Misyon
Vizyon
İletişim

Telefon : 05446885258

Adres : İmaret Mah. 154. Sokak 7/1 Merkez KARAMAN
© Copyright 2012 Her Hakkı Saklıdır
Proteks Bilisim Teknolojileri
Aktif :
Bugün :
Toplam :