ziyaretci sayacı


Aktif :
Bugün :
Toplam :
Anasayfa
Cuma Sohbeti - Uçurumun Kenarında Dolaşmak

 
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e onun ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.
Ey Rabbim! Göğsümü ferah eyle, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz de sözümü anlasınlar. Ben işimi Allaha bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür.
Ya Rabbi! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senin bize öğrettiğinin dışında bizim ilmimiz yoktur. Şüphesiz Sen, her şeyi en iyi bilen, her işi hikmetli olansın.
Ya Rabbi! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senin bize gerçeği anlattığının dışında bizim anlama imkânımız yoktur. Şüphesiz Sen, çok cömertsin ve çok ikram sahibisin.
Pek aziz ve muhterem kardeşlerim,
Bu hafta ki Cuma sohbetimize başlamadan önce, bizleri bu mübarek Cuma günnüe eriştiren Hz. Allah cc sonsuz hamd-u senalar olsun. Cumanın bereketinden, feyz ve faziletinden Rabbim cümlemizi istifade ettirsin.
Aziz kardeşlerim,
Sultanımız Gavs’ul Azam Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri bir sohbetinde biz evlatlarını şu şekilde uyarıyor;
-Evladım,
Takvaya sarıl; yoksa kement boynuna dolaşır; ondan asla kurtulamazsın; eğerki aziz ve celil olan Hazreti Allah cc seni rahmetine ulaştırmaz ise. Hazreti peygamber s.a.v. Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;
“ Dinin temeli veradır, helaki de tamahtır. Kim yasak bölgenin etrafında dolaşırsa içine girebilir. Tıpkı yasak ekinin yakınında otlayan davar gibi ki ağzını ona uzatması muhtemeldir; ekini yiyebilir.”1
Hazreti Ömer r.a. şöyle demiştir;
“ Biz harama düşme korkusuyla helalin onda dokuzunu terk ederdik.”2
Hazreti Ebubekir Sıddık r.a. da;
“Biz,  günaha gireriz korkusuyla mubah olan şeylerden yetmiş çeşidini terk ederdik.” 3 demiştir.
Evlatlarım,
Bunu, harama yaklaşmaktan çekindikleri için yapmışlardır. Bunu yaparken de peygamber sallallahu aleyhi vesellemin şu hadisine dayanmışlardır;
“Her kralın bir koruluğu vardır; Allah’ın koruluğu da haramlardır. Binaen aleyh kim koruluğun etrafında dolaşırsa, içine girme ihtimali vardır.”4
Kim kralın huzuruna girer de birinci kapıyı, sonrada ikinci kapıyı geçer, üçüncü kapıda durur, eşiğe yaklaşırsa, bu, dışarıda birinci kapıda durandan daha iyidir. Zira ona üçüncü kapı kapanırsa, bu ona zarar vermez, çünkü o sarayın iki kapısından geçmiştir. Onun ötesinde kralın muhafızları ve askerleri vardır.
Amma birinci kapıda kalır da kapı yüzüne kapanırsa, tek başına dışarıda kalır. Eşkıyalar, haydutlar, düşmanlar onu yakalarlar. O da mahvolur gider.
İşte böyle kim azimet (farz ve vacip) yoluna gider de sapmazsa, eğer ona yardım ve imdat gelmezse, ruhsat bölgesine girmiş olur, şeriat meydanından çıkmamış Olur. Eğer ömrü vefa etmezse taat ve ibadet üzere olur, hayırlı amel ettiğine şahitlik edilir.
Kim de ruhsat sınırında durur, azimet bölgesine geçmezse, eğer muvaffak olamaz, imdat da gelmez, hevasına ve nefsinin arzularına yenik düşer de harama el uzatırsa, şeraitten dışarı çıkar. Allah’ın düşmanı olan şeytanların, doğru yoldan sapanların zümresine, grubuna katılır. Eğer tövbe etmeden önce ömrü biterse helak olanlardan olur; meğerki Allah Teâlâ rahmetine gark eder.
Demek ki tehlike, ruhsatları yapmada; bütün selamet de azimetleri icra etmektedir.5
Kıymetli kardeşlerim,
Hz pir biz evlatlarını uyararak haramlardan uzak durmamızı, meyletmememizi, bizi günaha isyana götürecek bütün sebeplerden uzak durmamızı,  verdiği hadis örnekleriyle anlatmaktadır. Nasıl ki uçurumun kenarında oynayan bir kimsenin ayağının kayıp uçuruma düşmesi kaçınılmaz ise, günahlardan sakınmayan kimsenin de günahlara dalması kaçınılmazdır. 
Güncel bir örnek verecek olursak şuanda virüsle mücadele ediyoruz değil mi? “Rabbim milletimizin ve ümmeti Muhammedîn yar ve yardımcısı olsun”. Bir kimse virüslü hastanın yanında bana bir şey olmaz diye el ele kol kola dolaşsa ona virüsün bulaşması nasıl kaçınılmaz ise günahlar konusunda dikkat etmeyeninde günahlara dalması kaçınılmazdır. Onun için bizde ehli irfan olarak elimizden geldiği kadar günahlardan kaçınacağız ve bizi günaha götürecek zerre bile olsa bütün sebeplerden uzak duracağız.
Allah’ım bizi günaha düşmekten ve günaha düşürecek bütün sebeplerden muhafaza eyle.  Bizi günaha düşenlerden eyleme, Âmin. 
Burada sohbetime son verirken hepinizi Aziz ve Celil olan Hz. Allah cc emanet ediyorum.
Elhamdülillahı Rabbil âlemin.
Seyyid Muhammed Karamani k.s.
 
 
Dipnotlar
1. Buhari hadis No 52
2. Zebidi, ithaf, c 6 /25
3. Zebidi, ithaf c 6/25
4. İbn Asakir. Tarih, c 3/273
5. Tasavvuf yolu/Seyyid Abdulkadir Geylani r.a.
 
İrfan Meclisi Cuma Sohbetleri 2020
 
Seyyid Muhammed Karamani ks Kimdir?
Hava Durumu
Ziyaretçilerimizden Gelen Mesajlar
tarih
Hakkımızda

Hakkımızda
Misyon
Vizyon
İletişim

Telefon : 05444703734

Adres : Kirişci Mah. İbrahim Baran Cd. Erdural İş Merkezi Kat:3 No:10 Merkez KARAMAN
© Copyright 2012 Her Hakkı Saklıdır
Proteks Bilisim Teknolojileri
Aktif :
Bugün :
Toplam :