ziyaretci sayacı


Aktif :
Bugün :
Toplam :
Anasayfa
BERÂT GECESİ

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah CC salât ve selâm onun Habibi efendimiz sallallahu aleyhi vesellem e selâm onun aline ashabına, ahbabına, tüm ümmetine olsun.

Pek aziz ve muhterem kardeşlerim,

Bizleri böyle kıymetli bir gecede bir araya getiren Mevlamıza hamd olsun

Kardeşlerim,

Berat gecesi çok kıymetli bir gecedir. Zira avf mağfiret ve günahlardan kurtulmak için Rabbimizin bize olan sonsuz rahmetinin, merhametin, affının tecelli ettirdiği bir gecedir.

Huzuruna varıp ben geldim Yarabbi beni affet beni bağışla deyip, göz yaşı dökenleri  bağışlayacağının bir müjdesidir.

Ayrıca, mübarek Ramazan ayının gölgesinin üzerimize düştüğünün habercisidir.

Berat gecesinin fazileti ile ilgili sultanımız Gavs’ul Azam Seyyid Abdülkadir Geylani hazretleri bir eserinde bizlere şöyle anlatıyor;

 

Hz. Alî (r.a.)’den rivâyetle Resûlullâh (s.a.v.): “Allâhü Teâlâ (yani Allâh (c.c.)’un râhmeti) Şa’ban’ın on beşinci gecesi birinci kat göğe iner. Müşrik, bid’at ehli, sıla-i râhim yapmayan (akrabası ile alâkasını kesen) ve zina yapan kadınlardan başkasını mağfiret eder” buyurdular.

Nebî (s.a.v.) buyurdular ki: “Şa’bân’ın on beşinci gecesi olduğu zamân o geceyi ibâdetle ihyâ ediniz. Gündüzünü de oruçla geçiriniz. Çünkü Allâh (c.c.), o gece güneş doğuncaya kadar dünya alemine râhmet nazarı ile tecelli eder. Ve buyurur ki: Yok mu istiğfâr eden, mağfiret edelim? Yok mu rızık isteyen, rızıklandıralım? Yok mu dert ve musibete uğrayan, şifâ verelim? Daha ne gibi dilekleri olanlar varsa istesinler verelim.”

Cebrâil (a.s.), Resûlullâh (s.a.v.)’e “Yâ Muhammed (s.a.v.)! Bu gece duâya çok çalış. Zîrâ bütün ihtiyaçlar gerçekten bu gece görülecektir.” buyurmuştur.

Hadîs-i şerîfte: “Şa’ban’ın on beşinci gecesinde Allâhü Teâlâ’nın kulları üzerine râhmeti zuhur edip (ortaya çıkıp), mü’minleri mağfiret eder, kâfirlere ise mühlet verir. Kin ve hâsed sahibi olanları, bu sıfatlarını terk edinceye kadar kendi hallerinde bırakır” buyurulmuştur.

İkrime (r.a.) der ki, Şa’ban’ın on beşinci gecesinde, Allâhü Teâlâ, gelecek sene o geceye kadar bir senelik işleri tedbîr, takdîr ve ta’yîn eder. O yıl içinde ölecek olanların isimleri yaşayanlar defterinden, ölüler defterine geçirilir. O sene hacca gidecek olanlar yazılır. Berât gecesi, hüküm, kazâ, gadâb ve rızâ gecesidir. Berât gecesi red veya kabul, kavuşamamak ve kavuşmak, saâdet ve şekâvet gecesidir. Berat gecesinde birisi saîd, diğeri baîd (uzak) olur. Birisi mükerrem, diğeri mahrûm olur. Hazırlanmış kefenler vardır; sâhibleri ise çarşılarda işle meşgûllerdir. Çok kazılmış kabirler vardır, sâhibleri ise sevinç ve gururdadırlar. Çok gülen ağızlar vardır, sâhibleri pek kısa zamanda göçücüdür.

Aziz kardeşlerim, burada sohbetime son verirken, tüm ehli irfanımızın mübarek berat kandilini en kalbi en hasbi duygularımla tebrik eder,  Rabbimizin bu gecede affettim dediği, affına mazhar eylediği ve avf ve mağfiret beratı verdiği kullarından olmamızı Rabbimden niyaz ederim.

Selam ve dua ile

Seyyid Muhammed Karamani k.s.

İrfan Meclisi / 2022

Kaynak: Hz. Seyyid Abdulkâdir-i Geylânî (r.a.), Gunye’tü-tâlibîn, s.282-287

Seyyid Muhammed Karamani ks Kimdir?
Hava Durumu
Ziyaretçilerimizden Gelen Mesajlar
tarih
Hakkımızda

Hakkımızda
Misyon
Vizyon
İletişim

Telefon : 05444703734

Adres : Kirişci Mah. İbrahim Baran Cd. Erdural İş Merkezi Kat:3 No:10 Merkez KARAMAN
© Copyright 2012 Her Hakkı Saklıdır
Proteks Bilisim Teknolojileri
Aktif :
Bugün :
Toplam :