ziyaretci sayacı


Aktif :
Bugün :
Toplam :
Anasayfa
HİCRET EDELİM
27.10.2016

Kardeşlerim!

Hicri 1438 yılına gireli neredeyse bir ay oluyor. Bu yazımda hicretten veya hicri takvimin nasıl bulunduğundan bahsetmeyeceğim elbette. Bunlar da mühim tabi lakin ben hicreti başka bir boyutuyla ele alma düşüncesindeyim. Rabbim tesirli eylesin.

Müslümanlar!

Hicret; dilimize 'göç etmek' şeklinde tercüme edilmiş bir kelimedir. Fakat bu tercüme tam olarak hicretin ne olduğunu anlatma hususunda yetersizdir.

İslami bir tabir olan hicret; "İslam'ı daha iyi yaşayabilmek adına yapılan yer değişikliği" demektir. Bundan kaçmak anlaşılmamalıdır. Çünkü hicretin öncesi vardır fakat kaçmak ani bir eylemdir. Hicret; bir müddet mücadele ettikten sonra başvurulan son çaredir ve uzun süreli değildir. Tıpkı Habeşistan'a yapılan hicret gibi, Medine-i Münevvere’ye yapılan hicret gibi. Buralara hicret eden sahabe-i kiram efendilerimiz daha sonra geri dönmüşlerdir ve mücadeleye devam etmişlerdir. Yani bir nevi iman tohumunu Mekke-i Mükerreme’ye ekmişler ve tohum filizlenene kadar hicret ettikleri yerde kalmışlar daha sonra geri dönmüşlerdir. Kaçmamış, sinmemiş, pısmamışlardır (Allah onlardan razı olsun).

Aşure Günü
10.10.2016

Muharrem ayının onuncu gününe, "Aşûre Günü" denir. Aşûre günü, pek çok önemli hâdise meydana gelmiştir. Hadîs-i şeriflerde anlatıldığı üzere, "Allah Teâlâ, gökleri aşûre günü yaratmıştır. Dağları, denizleri, kalemi, Levh-i Mahfuz'u ve Hazret-i Âdem'i de Aşûre günü yaratmıştır. Âdem -aleyhisselâm-'ı Aşûre günü Cennet'e koydu. İbrâhim -aleyhisselâm-'ı ateşten Aşûre günü kurtardı. Aşûre gününde, oğlunun yerine kurban etmek için ona büyük bir koç verdi. Allah Teâlâ, Firavun'u Aşûre günü boğdu. Eyyûb -aleyhisselâm-'dan belâyı Aşûre günü kaldırdı. Âdem -aleyhisselâm-'ın tevbesini Aşûre günü kabul etti. Dâvud -aleyhisselâm-'ın zellesini Aşûre günü bağışladı. Îsâ -aleyhisselâm- Aşûre günü dünyaya geldi. Kıyâmet kopacağı zaman, Aşûre günü inecektir."

Hicri Yılbaşımız Mübarek Olsun.
30.09.2016

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisan'a rastlayan, Rebiulevvel ayının 12. pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların şemsî yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının 1. günü de, hicri kamerî yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların yılbaşı gecesidir. ‎(Hilâli göremedik, yılbaşı daha sonraki gündür) diyenlere itibar etmemeli.

Bu geceyi ihya etmeli ve saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günah işlememekle olur. Zilhicce ayının son günü ve Muharrem ayının birinci günü oruç tutan, o yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Bir hadis-i şerifte, (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur) buyuruldu.

Kamil Bir Mümin Olmanın Kriterleri / Cuma Sohbeti
16.09.2016

Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’ın cc adıyla

Hamd, Alemleri yoktan var eden Hazreti Allah cc ‘a Salat ve selam O’nun Habibi, Resullerin en mükemmeli, Peygamberlerin en edalı, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sallâllâhu aleyhi ve sellem) ‘e Selam O’nun tertemiz ehli beytine , ashabına, ahbabına ve O’nun sevdasına yanmış tüm ümmetine..

Pek aziz ve muhterem kardeşlerim,

Gümüşhanevi Hazretleri bir sohbetinde kâmil bir müminin nasıl olunur bize şu şekilde izah etmektedir.

“Eğer iyi Müslümanlardan olmak istersen, Allah’ı görür gibi ibadet edeceksin, her ne kadar sen onu görmez isen de o seni görmektedir.

 

 


<<    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48    >>
Seyyid Muhammed Karamani ks Kimdir?
Hava Durumu
Ziyaretçilerimizden Gelen Mesajlar
tarih
Hakkımızda

Hakkımızda
Misyon
Vizyon
İletişim

Telefon : 0544 603 34 08

Adres : Kirişci Mah. İbrahim Baran Cd. Erdural İş Merkezi Kat:3 No:10 Merkez KARAMAN
© Copyright 2012 Her Hakkı Saklıdır
Proteks Bilisim Teknolojileri
Aktif :
Bugün :
Toplam :