ziyaretci sayacı


Aktif :
Bugün :
Toplam :
Anasayfa
Evlad Sevgisi ve Önemi
16.02.2012
Bismillahirrahmanirrahim Pek kıymetli ve muhterem kardeşlerim, birkaç haftadır sohbetlerimizde anne ve babaya hurmet etmek anne ve baba hakları konusunu işliyoruz, bu hafta ise evlat sevgisi ve öneminden bahsedecegiz rabbimiz tesirini daim etsin.. Sevgili kardeşlerim; Allahu zül Celal bir yuvaya evlad verince, bereketi de onunla beraber verir. Bu olayın üzerinde durup tefekkür edilirse, her aile yuvasındaki yeni rızık artışının hakikati anlaşılır. Rasulüllah (s.a.v) buyurdu;
Anne ve Babaya İyi Davranmanın Sevabı
15.02.2012
Bismillahirrahmanirrahim. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, lutfü ve keremi, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim; geçtiğimiz hafta anne ve baba hakkı, anne babaya iyiliğin önemi, anne babaya isyanın sonuçları üzerinde sohbet etmiştik, bu hafta da aynı meselenin biraz daha detayına değineceğiz,Anne ve Babaya iyi davranmanın sevabı, konusundan bahsedeceğiz. Rabbim bizleri anlattıklarıyla, sizleri de dinledikleriyle amel eden kullarından eylesin. (Âmin) Ana ve babanın ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarfeden kimsenin çalışması karşılıksız yalnız Allaha ibadet edermişçesine sevab kazandırır. Rasulüllah (s.a.v) buyurdu: Annesinin, babasının ihtiyacını karşılamak, ya da onları başka insanlardan istemeye mecbur bırakmamak için çalışan kimse, karşılık beklemeden fi sebilillah Allah için çalışıyor demektir.
Anne ve Baba Hakkı
11.02.2012
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbi’l-Aâlemîn Ve’s-Salâtü ve’s-Selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecmaîn Sallû alâ Rasûlinâ Muhammed,Sallû alâ Tabîbi Gulûbinâ Muhammed, Sallû alâ şefîği zünûbinâ Muhammed. Rabbi’şrah lî sadrî ve yessir lî emrî vahlul ugdeten min lisânî yefgahû gavlî Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke ente’s-Semîu’l-alîm Ve tüb aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-Tevvâbü’r-Rahîm Vehdinâ ve veffignâ ilel hakkı ve ilâ tarîg’ilmüstegım Li-beraketü’l-Kur’âni’l-Azîm ve bi hürmeti men erseltehû rahmeten lil Alemîn. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, lutfü ve keremi hidayete tabi olanların üzerine olsun.
Haftanın Sohbeti
31.12.2011
Allahın selamı hidayete tabi olanların üzerine olsun Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, Malûm olduğu üzere, her milletin, her inancın kendine göre kültürü, örf ve âdeti vardır; hayat anlayışı, tarihi, geçmişi vardır. Bunları canlandırmak, tazelemek ve heyecanını yeniden yaşamak için bayramları vardır, seyranları vardır... Yegâne güzel İslam’dır!.. Bunların içerisinde yegâne güzel olanı; İslam’ın getirdikleri, tarif ve beyan ettikleridir.
Yılbaşı Gecesi ve İslam
31.12.2011
Besmele, hamdele ve salveleden sonra... Mâlum olduğu üzere, her milletin, her inancın kendine göre kültürü, örf ve adeti vardır; hayat anlayışı, tarihi, geçmişi vardır. Bunları canlandırmak, tazelemek ve heyecanını yeniden yaşamak için bayramları vardır, seyranları vardır... Yegâne güzel İslam’dır!.. Bunların içerisinde yegâne güzel olanı; İslam’ın getirdikleri, târif ve beyan ettikleridir. Kur’an şöyle der: ‘Biz sana kıssa (ve hikâyelerin) en güzelini anlatırız!’ (Yusuf, 3) ‘Hüküm koymada Allah’dan daha güzel kim vardır?’ (Maide, 50) ‘Şüphesiz ki, bu Kur’an insanları en doğru (en mükemmel, en sağlam ve en güzel) yola iletir.’ (Isra, 9) Allah Resulü (s.a.v.) de şöyle buyurur: ‘Rabb’im beni terbiye etti (bana edep öğretti); fakat terbiye ve edebimi güzel yaptı.’ (Sem’ani)

<<    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57    >>
Seyyid Muhammed Karamani ks Kimdir?
Hava Durumu
Ziyaretçilerimizden Gelen Mesajlar
tarih
Hakkımızda

Hakkımızda
Misyon
Vizyon
İletişim

Telefon : 05444703734

Adres : Kirişci Mah. İbrahim Baran Cd. Erdural İş Merkezi Kat:3 No:10 Merkez KARAMAN
© Copyright 2012 Her Hakkı Saklıdır
Proteks Bilisim Teknolojileri
Aktif :
Bugün :
Toplam :